Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thùy Doan
Email: thcs.bd.ntdoan@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Bình Dương
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 444       Đã duyệt: 429       Tổng điểm: 812

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt