Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Email: thcs.bd.ntthuy@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường THCS Bình Dương
Chức vụ: thcs.bd.ntthuy
Chuyên môn: Ngữ văn
Thống kê:  Tổng số bài: 351       Đã duyệt: 342       Tổng điểm: 596

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt